Καλωσήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Τεχνικής Εταιρίας ALPEN

Η εταιρία μας ανήκει στο χώρο των Τεχνικών Εταιριών, με ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων η οποία καλύπτει οικοδομικές, ηλεκτρομηχανολογικές κατασκευές καθώς επίσης και ειδικές εφαρμογές. Η ALPEN δραστηριοποιείται στους τομείς, της κατασκευής Τεχνικών Έργων (contracting), της συντήρησης και διαχείρισης εγκαταστάσεων Κτιριακών έργων, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και παρακολούθησης έργων για λογαριασμό του Ιδιοκτήτη (Project Management), καθώς επίσης και σε εξειδικευμένες εφαρμογές - λύσεις έργων Μηχανικού (engineering).

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η εταιρεία ALPEN ιδρύθηκε το 1989 και είναι το διάδοχο σχήμα που προέκυψε από την αρχική δραστηριότητα των μετόχων μηχανικών της που ίδρυσαν γραφείο Μελετών και Κατασκευών Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων από το έτος 1983.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ασχολείται με την κατασκευή ή την παρακολούθηση / διαχείριση οικοδομικών και H/M έργων για λογαριασμό του ιδιοκτήτη αλλά και την υποστήριξη επιμέρους - εξειδικευμένων φάσεων - της εξέλιξης ενός έργου. Ακόμα ασχολείται με την συντήρηση και διαχείριση εγκαταστάσεων κτιριακών έργων.
Αναλαμβάνει και υλοποιεί οικοδομικά και Η/Μ έργα κυρίως σε εφαρμογές Επαγγελματικών χώρων ενώ έχει σοβαρή εμπειρία με κατασκευές συμβατικών εφαρμογών αλλά και εξειδικευμένων τεχνικών έργων.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

H εταιρεία εγγυάται άριστο αισθητικό και λειτουργικό αποτέλεσμα σε συνδυασμό με τον έγκαιρο χρόνο παράδοσης και το βέλτιστο κόστος. Βασίζεται στο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της που με ενθουσιασμό αλλά και γνώση διασφαλίζει μέσα από ένα σύνολο διαδικασιών και ελέγχων την υλοποίηση υψηλού επιπέδου προδιαγραφών με τελικό στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.

Οι απαιτήσεις των σύγχρονων έργων για την οργανωμένη παρακολούθηση και διοίκηση των τεχνικών έργων απαίτησαν τη δημιουργία όλων των αναγκαίων υποδομών και μηχανισμών αντιμετώπισης των πλέον πολύπλοκων τεχνικών έργων.

Για την εξασφάλιση των ανωτέρω στην εταιρεία απασχολούνται Μηχανικοί και το απαραίτητο Τεχνικό και Διοικητικό προσωπικό που αναλαμβάνει την κοστολόγηση των έργων, τις προμήθειες, την επίβλεψη αλλά και τον ποιοτικό έλεγχο των έργων. Η υλοποίηση των έργων απαιτεί την χρήση υπεργολάβων εξωτερικών συνεργατών με τους οποίους υπάρχει πολυετής συνεργασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Οι συνεργάτες (υπεργολάβοι και προμηθευτές) εντάσσονται στις προδιαγραφές ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας που ηεταιρεία μας αλλά και τα Διεθνή και Εθνικά πρότυπα ορίζουν.

Επικοινωνία

Θα μας βρείτε

Αρισταίου 7 - 116 36 Αθήνα
Τηλ.: +30 210 2242002
Email: alpen@alpen.gr